iconMenu
NL
FR
logo Vlaams Brabant logo ibz logo Provincie Antwerpen
fb icon Twitter icon Instagram icon
background-overlay

De weg naar ...In België gebeuren meer dan 140 inbraken per dag. Dit zet de openbare orde, rust en veiligheid ernstig onder druk en verstoort onze woonkwaliteit. Inbraak is één van de grootste bekommernissen voor Belgen, zo blijkt uit bevolkingsbevragingen (waaronder de Veiligheidsmonitor). Slachtoffers van inbraak kunnen zowel psychische problemen (het idee van een vreemde in huis) als fysieke klachten (bijvoorbeeld slaapstoornissen) ontwikkelen. Elke inbraak is er dus één teveel.

Verschillende professionele actoren (architecten, aannemers, raam- en deurspecialisten en slotenmakers) missen de kennis of behoefte om de burger te adviseren degelijk inbraakwerend materiaal te kiezen. Het is namelijk  wettelijk niet verplicht om inbraakwerende maatregelen in te bouwen bij nieuwbouw of renovatieprojecten, er bestaan veel slechte producten en malafide installateurs. Hierdoor blijven veel woningen onvoldoende beveiligd.

Burgers hebben er nochtans alle voordeel bij om meteen de juiste ramen, deuren en sloten te plaatsen. De kost van een inbraak (de schade, de buit) is vaak groter dan de kost van degelijk inbraakwerende ramen en deuren.

Europees onderzoek raadt zijn lidstaten aan minimale normen voor de veiligheid van private woningen verplicht te maken. Het Certificaat Inbraak Veilig is een eerste stap in die richting.

Het is de bedoeling dat de bouwheer, de architect en de bouwsector gekeurd inbraakvertragend materiaal plaatsen bij verbouwingen en nieuwbouw. Bij bestaande bouw is het ook belangrijk dat de slotenmakers gekeurd inbraakvertragend materiaal plaatsen volgens de juiste installatienormen.

Het Certificaat Inbraak Veilig wil burgers nog meer sensibiliseren tot het aanvragen van een diefstalpreventief advies, de uitvoering ervan, te kiezen voor gekeurd inbraakvertragend materiaal en te werken met een kwaliteitsvolle vakman. Als beloning en na controle ontvangt de burger het Certificaat.

Wie nam het initiatief?

De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie in Vlaams-Brabant werkt tweejaarlijks rond een concreet thema. In deze commissie zetelen burgemeesters, preventiewerkers, politieambtenaren en andere deskundige partners onder voorzitterschap van de provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

In de voortdurende zoektocht naar betere inbraakpreventie keek de Provinciale Commissie naar de aanpak in andere Europese landen. Nederland startte in de jaren ’90 met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Om het Politiekeurmerk te krijgen moet je woning voldoen aan een aantal eisen. Zo moet je woning onder andere voorzien zijn van degelijke sloten en goede verlichting . Inzetten op sociale controle is een bijkomende maatregel (http://www.politiekeurmerk.nl). De ervaring in Nederland leert dat het keurmerk preventief werkt en het aantal geslaagde inbraken sterk daalt, tot wel 90%!

In 2016 boog de Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie zich voor het eerst over de ontwikkeling en implementatie van een gelijkaardig keurmerk voor België. Mede door het initiatief van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout (provincie Antwerpen) is actief gewerkt om tot een Belgisch Politiekeurmerk Veilig Wonen te komen.

Een technische werkgroep heeft deze opdracht concreet uitgewerkt. De werkgroep is samengesteld uit:

  • Diefstalpreventieadviseurs
  • Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB)
  • De Vlaamse Slotenmakers Unie vzw (VSU)
  • Vereniging voor het beheer van het merk BENOR VZW
  • Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding (ANPI)
  • Belgian Construction Certification Association (BCCA)
  • Algemene directie Veiligheid en preventie van de FOD Binnenlandse Zaken (Besafe)

De normering of vereisten?

Hoewel we geïnspireerd zijn door het Politiekeurmerk Veilig Wonen uit Nederland, hanteren we een aangepaste normering rekening houdend met de Belgische context en de Europese normering. Als basis worden de door België goedgekeurde Europese normen gehanteerd die een minimale kwaliteit rond inbraakwerendheid vooropstellen (NBN EN 1627 – 1630) en het typebestek TIS-inbraak (RC2 – WK2). Voor meer informatie over het WTCB of de Europese normen 1627-1630 zie:

Om het Certificaat Inbraak Veilig te bekomen dient er steeds een gratis advies gegeven te worden door een diefstalpreventieadviseur van de preventiedienst van de gemeenten of de politie, maar algemeen gelden volgende regels:

Nieuwbouw  of renovatie ( = advies op plan of voordat de nieuwe gevelelementen geïnstalleerd zijn)

Alle, volgens NEN5087, bereikbare gevelopeningen dienen te voldoen aan weerstandsklasse 2 (RC2) conform EN1627-1630 of typebestek RC 2 van het WTCB. RC2 biedt minstens 3 minuten weerstand tegen een inbraakpoging. Ofwel is het hang- en sluitwerk gecertificeerd conform de Europese keursymbolen SKG, VdS of A2P.

Bestaande bouw (gevelelementen zijn al geïnstalleerd).

Het hang- en sluitwerk van alle, volgens NEN5087, bereikbare gevelopeningen moet minstens 3 minuten inbraakvertragend zijn, conform de voorschriften EN1627-1630 of de Europese keursymbolen SKG, VdS of A2P.

 

De eisen die aan de grondslag liggen van het Certificaat Inbraak Veilig beperken de kans op een inbraak aanzienlijk, maar kunnen een inbraak natuurlijk nooit volledig uitsluiten. De gemeente of politie niet aansprakelijkheid gesteld worden indien u toch slachtoffer wordt van een inbraak.

Wat is ons doel?

Met het Certificaat Inbraak Veilig willen we enerzijds burgers motiveren om diefstalpreventieadvies aan te vragen en uit te voeren. Anderzijds willen we professionele partners (architecten, aannemers, raam- en en deurspecialisten en slotenmakers) wijzen op het belang van gecertificeerd inbraakwerend materiaal. Enkel dit materiaal biedt een bepaalde zekerheid tegen inbraken.

Alle burgers hebben er voordeel bij om onmiddellijk degelijke sloten te plaatsen. We willen dit stimuleren door het aanbieden van gratis diefstalpreventieadvies en het toekennen van een Certificaat Inbraak Veilig. Het is een erkenning (beloning) voor burgers die hun woning goed beveiligen en tegelijk een manier om inbrekers te ontmoedigen.

We moedigen alle gemeenten en politiezones aan tot deelname aan het project en bieden een opleiding, het uitgewerkt materiaal en de nodige documentatie aan.

Vragen? Contacteer ons via dmv.preventie@vlaamsbrabant.be